Երկրաչափության տարեկան հաշվետվություն

Երկրաչափության առաջին կիսամյակային հաշվետվություն
Երկրաչափության երրորդ կիսամյակի հաշվետվություն
Այս տարին շատ հետաքրքիր էր ինձ համար ես շատ սիրեցի այս տարին, կային դժվար և հեշտ, թե՛ թեմաներ, թե՛ առաջադրանքներ, բայց հետաքրքիր էին։

Երկրաչափության երրորդ կիսամյակի հաշվետվություն

Երկրաչափություն
Երկրաչափություն
Երկրաչափություն
Երկրաչափություն
Երկրաչափություն
Երկրաչափություն
Երկրաչափություն
Երկրաչափություն
Երկրաչափություն
Երկրաչափություն
Երկրաչափություն
Երկրաչափություն
Երկրաչափություն
Երկրաչափություն
Երկրաչափություն
Երկրաչափություն
Երկրաչափություն
Երկրաչափություն
Երկրաչափություն
Երկրաչափություն
Երկրաչափություն
Երկրաչափություն
Երկրաչափություն կրկնություն
Երկրաչափություն
Այս կիսամյակը և՛ հեշտ էր, և՛ դժվար։

Հանրահաշվի երրորդ կիսմայակի հաշվետվություն

Հանրահաշիվ
Հանրահաշիվ
Հանրահաշիվ
Հանրահաշիվ
Հանրահաշիվ
Հանրահաշիվ
Հանրահաշիվ
Հանրահաշիվ
Հանրահաշիվ
Հանրահաշիվ
Հանրահաշիվ
Հանրահաշիվ
Հանրահաշիվ
Հանրահաշիվ
Հանրահաշիվ
Հանրահաշիվ
Հանրահաշիվ
Հանրահաշիվ
Հանրահաշիվ
Հանրահաշիվ
Հանրահաշիվ
Հանրահաշիվ
Հանրահաշիվ
Հանրահաշիվ
Հանրահաշիվ
Այս կիսամյակը շատ հետաքրքիր էր, մենք սովորեցինք նոր թեմաներ հետաքրքիր թեմաներ և հեշտ։

Աշխարհագրության տարեկան հաշվետվություն

Աշխարհագրության առաջին կիսամյակի հաշվետվություն
Առաջին կիսամյակը, և հետաքրքիր էր, և հեշտ էր, և անհետաքրքիր էր, և բարդ էր։ Բայց ինձ համար կային թեմաներ որոնք շատ հավանեցի կային թեմաներ որոնք չհավանեցի։
Աշխարհագրության երկրորդ կիսամյակի հաշվետվություն
Երկրորդ կիսամյակը նույնպես և հետաքրքիր էր, և հեշտ էր, և անհետաքրքիր էր, և բարդ էր։ Բայց ինձ համար կային թեմաներ որոնք շատ հավանեցի կային թեմաներ որոնք չհավանեցի։

Ինձ ամենա շատը դուր էր գալիս նախագծերը։

Աշխարհագրության երրորդ կիսամյակի հաշվետվություն

Վառելիքաէներգետիկ արդյունբերություն Հետաքրքիր էր և հեշտ։
ՀՀ ջերմաէներգետիկան Այս նախագիծը կատարել եմ ընկերներիս հետ բարդ էր։
Մետաղաձուլություն և մեքենաշինություն Հետաքրքիր էր ուսումնասիրել մեքենաների արտադրությունը։
Մեքենաշինություն Այս նախագիծը կատարել եմ միայնակ, բայց հաճույքով։
Արդյունաբերության այլ ճյուղեր (քիմիական, թեթև և սննդի) Հետաքրքիր էր։
Գյուղատնտեսություն Անհետաքրքիր էր և բարդ։
Բուսաբուծություն Ինձ համար անհետաքրքիր էր, բայց հեշտ։
Անասնապահություն Հետաքրիքր էր և զվարճալի։
Ձկնորսություն, անտառային տնտեսություն և որսորդություն Ես ձկնորսություն թեման չէի հասկանում, բայց կարողացա գրել հեշտ էր։
Տրանսպորտ և կապ Հետաքրքիր էր, ես միանգամից հասկացել էի այս թեման։
Տրանսպորտի միջազգային գլխավոր ուղղիները Անհետաքրքիր թեմա էր։
Տնտեսության սպասարկման ոլորտ Անհետաքրքիր էր։

Աշխարհագրության առաջին կիսամյակի հաշվետվություն

Առաջին դասը եղել էր Աշխարհագրություն հետաքրքիր էր ծանոթանալ աշխարհագրության հետ։ Աշխարհի պետությունների խմբավորումն ու տիպաբանությունը․ Ես աշխարհագրության մասին ոչին չգիտեի այս թեման շատ հետաքրքիր էր։
Աշխարհի բնակչության թիվը և շարժը Այս թեման հետաքրքիր էր իմանալ, իմ ամենադուր եկած թեմաներից էր։
Բնակչության վերարտադրությունը Հեշտ էր, ես այս թեման միանգամից հասկացել եմ ինձ համար ավելի հեշտ էր։
Աշխարհի բնակչություն -նախագիծ Այս նախագիծը կատարել եմ միայնակ հետաքրքիր էր և զվարճալի։
Աշխարհի բնակչության տեղաբաշխումը և միգրացիաները Այս թեման մի քիչ բարդ էր, բայց հասկանալի ինձ համար։
Բնակչության սեռատարիքային կազմ: Աշխատանքային ռեսուրսներ Այս թեման բարդ էր։
Աշխարհի սեռատարիքային կազմը Այս նախագիծը կատարել եմ ընկերներիս հետ բարդ էր իրականում և խմբային կատարել և թեման էր բարդ, բայց հետաքրքիր էր։
Աշխարհի բնակչության ռասսայական, կրոնական և ազգային կազմը Հետաքրքիր էր ուսումնասիրել Աշխարհի կրոնները։
Բնական ռեսուրս Հեշտ էր։
Բնական ռեսուրսների տեղաբաշխումը Հեշտ էր, բայց միևնույն ժամանակ բարդ։
ԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ Հետաքրքիր էր։
Արդյունաբերություն Հեշտ էր, բայց անհետաքրքիր։

Հայոց լեզվի և գրականության տարեկան հաշվետվություն

Հայոց լեզվի և գրականության առաջին կիասամյակային հաշվետվություն
Առաջին կիսամյակի ամիսները հետաքրքիր էին, շատ լավ էր, հեշտ և հետաքրքիր։ Կային նաև դասեր, որոնք բարդ էին և անհետաքրքիր, բայց կարողացա գրել։ Ինձ շատ հետաքրքիր էր այս ամիսները ու հեշտ։
Հայոց լեզվի և գրականության երկրորդ կիսամյակի հաշվետվություն
Մենք այս կիսամյակին ունեցանք հետաքրքիր ամիսներ, սովորեցինք, կարդացինք, ստեղծագործեցինք, թարգմանեցինք և այլն։

Հայոց լեզվի և գրականության երրորդ կիսամյակի հաշվետվություն

Փետրվար ամսվա հայոց լեզվի և գրականության ամփոփում 
Հետաքրքիր էր մենք ունեցանք շատ հետաքրքիր ամիս, և բարդ էր առաջադրանքները և հեշտ, նախագծերը հետաքրքիր էին։
Մարտ ամսվա հայոց լեզվի և գրականության հաշվետվություն
Հետաքրքիր էր և հեշտ, ամեն ինչ շատ լավ էր։
Ապրիլ ամսվա գրականության և հայոց լեզվի հաշվետվություն
Շատ հետաքրքիր էր, շատ հետաքրքիր ստեղծագործություններ էին։
Մայիս ամսվա հայոց լեզվի և գրականության հաշվետվություն
Մենք կարդացել ենք շատ հետաքրքիր ստեղծագործություններ և առաջադրանքներ։